logo
DAV Centenary Public School, Chopal
Tehsil - Chopal, Distt. - Shimla, Himachal Pradesh - 171211
Latest News  
 
Faculty List  

DAV Centenary Public School Chopal Distt. Shimla (H.P.) -171211 Details of Staff

Sr. No. Teacher Name Father/Spouse Name Date of birth Educational & Professional Qualification Teaching Experience Date of apptt.
1 Mrs. Meena Negi Sh. Satpal Negi 05/11/1977 M.A.(Hindi) , B.Ed 12 years 01/03/2006
2 Mr. Kapil Bhandari Sh. Hari Ram 27/11/1986 M.Sc. (Maths) , B.Ed 6 years 21/03/2011
3 Mr Mintu Kumar Sh.Mansa Ram 24/08/1987 M.A.,D.El.Ed Fresher 18/09/2018
4 Ms.Priya Chauhan Sh. Chaman Singh 02/06/1991 B.Sc, B.Ed 1 year 02/03/2017
5  Mr.Daulat Ram Sh.Karmu Ram 21/02/1982 M.A (Eng.), B.Ed 2 years 01/08/2016
6 Miss Ranjna Kumari Sh. Mangat Ram 05/02/1984 MA (SKT) 5 years 01/05/2013
7 Mr.Jai Pal Verma Sh.Kewel Ram 18/01/1980 BA, B.Ed 11 years 15/02/2007
8 Mrs. Blasu Devi Sh.M R Dogra 17/05/1974 MA (Hindi), B.Ed 19 years 01/03/1999
9 Mrs. Krishana Mehta Sh.Shyama Nand 01/03/1960 10+2 , NTT 19 years 01/03/1999
10 Mrs.Sushma Mehta Sh. Rajesh Mehta 28/02/1974 M Com, B.Ed 9 years 13/03/2009
11 Mr Praveen Kumar Sh. Ramesh Chand 19/08/1988 B.A & Dip. In A & C. 1 year 11/08/2017
12 Mr.Sanjay Kumar Sh. Padam Singh 05/05/1982 M.P.Ed 5 years 01/04/2013
      13 Mrs. Anumeha Sharma Sh. Anoop Sharma 07/08/1991 M.Com, B.Ed 1year 21/03/2018
14 Mrs Pooja  Sh. Krishan Lal Kashyap 30/08/1986 B.Sc.,B.Ed 1 Yr 01./06/2018
15 Mrs Ritu Jalta Sh.Rohit Mehta 10/04/1993 MA,B.Ed 1yr. 01/04/2018
16 Mrs. Sapna Jhagta Sh Akash Deep 25/05/1983 M.sc. Micro, B.Ed 6 yrs 02/04/2012
17 Arzoo Panta Sh. Ashok Panta 19/11/1993 B.A., B.Ed 1 Yr 16/11/2017
18 Miss Banita Jhinta Sh Rajinder Singh 15/07/1980 B.Tech Elect. 5 Yrs 05/07/2013
19 Mr Hemant kumar Sh. Rajeshwar  08/05/1995 B.Com Fresher 24/10/2018
20 Mr Shayamand Sh. Daya Ram 25/03/1979 8th .... 01/10/2007
21 Mr. Vinod Negi Sh.Padam Singh 28/11/1978 10+2 ..... 03/09/2010
22 Mrs. Kalpna Kalta Sh. M.L.Kalta 25/12/1970 7th ...... 03/09/2010
23 Mrs Savita Sharma Sh.Dhani Ram 25/03/1979 8th ..... 01/10/2007
24 Mr. Vipan Kumar Sh. Sita Ram 01/04/1977 M.A ...... 26/05/2018